TRY & HIRE
Med TRY & HIRE konceptet har virksomheden eller klinikken mulighed for at afprøve massageterapeuten i op til 3 måneder, inden der indgås en kontrakt.
 

 

 
Rekruttering af massageterapeuter
 
Enhver virksomhed er klar over hvor vanskeligt det kan være at finde den rette medarbejder - og hvor ressourcekrævende og dyrt, det er at ansætte den forkerte. Derfor er vores store know-how til massagebranchen og den lovgivning som findes indenfor det alternative område en fordel for virksomheden når den benytter os som rekrutteringsbureau.
Massageterapeuter bliver i stigende grad brugt til andet end massageordninger i virksomhederne. Vi ser flere og flere klinikker indenfor kiropraktik og fysioterapi ansætte massører. Disse klinikker og andre firmaer som beskæftiger sig med lidelser i bevægeapparatet kan med fordel benytte Erhverv og sundhed som deres rekrutteringspartner.
 
Rekrutteringsservice
Vores serviceydelser i forbindelse med en rekruttering omfatter
 • Afdække job- og personprofil evt. ved møde med virksomheden
 • Søgning efter egnet kandidat via emnebank og netværk, i sjældne tilfælde via internetannoncering
 • Annonceskrivning til netværk
 • Modtagelse og kvittering for ansøgninger
 • Afholdelse af interview med udvalgte kandidater
 • Afholdelse af evt. prøvebehandlinger
 • Indhentning af referencer
 • Skriftlig præsentation af det aftalte antal egnede kandidater for virksomheden evt. med forslag til kontrakt og aflønningsmodel
 • Afsendelse af afslag til øvrige kandidater
Vi sikre at de massageterapeuter som vi anbefaler
 • har en gyldig klientansvarsforsikring
 • har skrevet under på at de har en ren straffeattest
 • har skrevet under på at de har tavshedspligt om alle forhold vedrørende de klienter de behandler samt alle forhold vedrørende virksomheden
 • opfylder og er bekendt med SKAT’s krav til momsfrie behandlinger
 • opfylder uddannelseskravet til RAB – registrering
 • er bekendt med SKAT’s regler om journalføring i.f.m. momsfrie behandlinger
Garanti for rekrutteringen
Erhverv og Sundhed yder garanti på rekrutteringen. Såfremt massageterapeutens ansættelse mod forventning ophører indenfor de tre første måneder af årsager, som kan henføres til massageterapeuten, gennemfører vi en erstatningsrekruttering uden beregning.
Garantien gælder ikke, når ansættelsesophøret er forårsaget af årsager, som kan henføres til virksomheden eller af andre ydre omstændigheder
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekruttering til ad Hoc opgaver 
Erhverv og Sundhed rekrutterer ligeledes massageterapeuter til f.eks. sportsarrangement, hvor virksomhedens medarbejdere deltager.
 
Erhverv og Sundhed | CVR: 31391223 | Akacievej 32, 4383 Rønnede  | Tlf.: 20 413 413 | info@erhvervogsundhed.dk