Øvrige sundhedsydelser
 
Til tværfaglige opgaver har vi tilknyttet en række sundhedsfagligt kompetente personer, som hver især bidrager med deres kompetencer.
 
Ergonomi på arbejdspladsen
Ensidigt arbejde og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger er ofte et problem på mange arbejdspladser.
 Vi kan hjælpe med at lindre medarbejderes smerter eller afhjælpe og forebygge dem ved at give medarbejderen en grundig vejledning omkring arbejdspladsens indretning og de arbejdsstillinger, de udøver. Derudover kan gode øvelser for kroppen begrænse eller forhindre sygedage. Derfor tilbyder vi:
  
Ergonomisk rådgivning
Vi tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders arbejdsplads, arbejdsopgaver og eventuelle problemer. Vi kommer med løsningsforslag og udarbejder gerne en skriftlig rapport til dig, som du kan benytte til en mere langsigtet planlægning.
 
Arbejdspladsvurdering (APV)
Vi hjælper dig gerne med at få gennemført de lovpligtige vurderinger af dine medarbejderes arbejdsplads.
I de senere år er det blevet mere almindeligt med hjemmearbejdspladser. Det vil derfor også være muligt, at vi hjælper dig med at gennemføre disse arbejdspladsvurderinger i hjemmet.
  
Akupunktur og fysioterapi 
 Akupunktur er en flere tusind år gammel behandlingsform, som stammer fra østen. I akupunktur skelnes ikke så meget mellem det fysiske og det psykiske. Alt ses i en sammenhæng, og sygdom ses derfor primært som en ubalance. Med meget tynde nåle genoprettes balancen i kroppens energisystem - kaldet meridianer. Meridianer løber blandt andet mellem vores hud og muskler. Desuden bliver kroppens immunforsvar styrket, og det kan derved bedre bekæmpe sygdomme. 
 Det er muligt at lave en kontrakt med Erhverv og Sundhed om akupunktur på arbejdspladsen. Det vil også være muligt at modtage behandlingerne på en akupunktørens egne klinikker i Birkerød eller på Frederiksberg.
 
Rygeafvænning med akupunktur 
Ønsker man at holde op med at ryge, kan akupunktur bruges som et nyttigt hjælpemiddel. Et hjælpemiddel, der gør det lettere at stoppe. Akupunkturen kan fjerne trangen til nikotin. Det er nikotin, du især bliver afhængig af som ryger, og det er netop trangen til nikotin, som rygeafvænning med akupunktur fjerner eller dæmper markant.
Det er vigtigt, at du er motiveret og har truffet beslutningen om at stoppe rygningen inden akupunkturbehandlingen startes. Ønsker man at indgå i et forløb bruges desuden kinesiske urter samt kropsakupunktur. 
 Ønsker du at din virksomhed skal blive røgfri, kan du også kontakte Erhverv og Sundhed for et tilbud.
 
Sundhedstjek
Vi bombarderer konstant vores krop med påvirkninger via medicin, alkohol, cigaretter samt den mad og drikke, vi indtager. Med et sundhedscheck fra Erhverv og Sundhed kan medarbejderen få en vurdering af, hvordan denne livsstil påvirker sundheden. Erhverv og Sundhed lægger vægt på, at der er en klar aftale med virksomheden om formålet med sundhedstjekket, hvad resultaterne skal bruges til samt hvilke kompetencer, Erhverv og Sundhed har, for at ændre tingenes tilstand. Det er vigtigt, at medarbejderne oplever sundhedstjekket som et konstruktivt tilbud, og ikke efterlader den enkelte medarbejder i en sygeliggjort situation, som ingen efterfølgende tager hånd om. Det har hverken virksomheden, medarbejderen eller Erhverv og Sundhed nogen glæde af. 
 Et sundhedscheck indeholder ofte måling af: Kolesterol, Blodtryk, Blodsukker, Fedtprocent og Body Master Index (BMI). Resultaterne gennemgås, og Erhverv og Sundhed giver gode råd til den enkelte medarbejder, hvis der er behov dette.
  
Motion på arbejdspladsen
Der kan være flere gode grunde til at etablere motion på arbejdspladsen. Ikke mindst giver fysisk aktivitet færre sygedage og forebygger eventuelle arbejdsskader. Det kan også være, at du har en forventning om, at du vil skabe øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø.
Motion på arbejdspladsen styrker derudover de sociale relationer mellem medarbejderne, og fælles motion kan være direkte medvirkende til, at der dannes uvurderlige netværk på tværs af organisationen. Dermed styrkes den uformelle organisation i positiv retning. 

 

Erhverv og Sundhed | CVR: 31391223 | Akacievej 32, 4383 Rønnede  | Tlf.: 20 413 413 | info@erhvervogsundhed.dk